Dized
coverimage
Carcassonne
time
30
players
2-4
age
8+

Carcassonne

Brain Games
„Carcassonne“ yra strateginis kortelių dėjimo žaidimas, kuriame žaidėjai trauks ir dės korteles su pietų Prancūzijos kraštovaizdžio iliustracijomis.

„Carcassonne“ yra kortelių dėjimo žaidimas, kuriame žaidėjai trauks ir dės korteles su pietų Prancūzijos kraštovaizdžio iliustracijomis. Kortelėje gali būti miesto, kelio, vienuolyno, lauko fragmentas ar šių elementų kombinacija. Kortelę privalu padėti šalia jau padėtų kortelių taip, kad miestai jungtųsi su miestais, keliai su keliais ir t. t. Padėję kortelę žaidėjai gali padėti vieną iš savo žmogiukų ant vieno iš objektų: ant miesto padėtas žmogiukas tampa riteriu, ant kelio – keliautoju, ant vienuolyno – vienuoliu, o ant lauko – valstiečiu. Kai objektas užbaigiamas, žmogiukas pelno taškus savo žaidėjui.